Habitat nedir?

Habitat, bir bitki veya hayvanın doğal olarak yaşadığı ve büyüdüğü alandır. Habitatlar, tıpkı eviniz gibi, sakinlerinin hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu yiyecek, su ve barınağı sağlayarak yaşamı destekler. Dünya üzerinde birçok farklı yaşam alanı bulunabilir. Her habitat, o ortama özgü çeşitli bitki ve hayvanlara ev sahipliği yapar. Habitat hayatta kalmak için hayati öneme sahiptir. Bir habitatın üç temel bölümü şunlardır: yiyecek, su ve barınak.

Yaşam alanınız bu temel ihtiyaçları nasıl sağlıyor?

Habitatı, bir bitki veya hayvanın yaşadığı topluluktaki özel bir yer olarak düşünebilirsiniz. Ekosistem, birlikte çalışan canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu topluluktur. Bir ekosistem temel olarak hayvanın yaşadığı mahalledir. Habitat, hayvanın o mahalledeki adresidir. Bazı hayvanlar birden fazla habitatta yaşayabilir. Diğer hayvanlar belirli habitatlarla sınırlıdır. Örneğin, geyik habitatı gri sincap alışkanlığından daha spesifiktir. Bahse girerim bazılarınız yaşadığınız yerde geyik görür, ama birçoğunuz mahallenizde gri sincaplar görürsünüz.

Habitat nedir hiç merak ettin mi?

Uzaya insan müdahalesinin bir göstergesi ve mahrem ve ev içi bölgelerin veya yerlerin fiziksel inşasının bir unsuru olan habitat, kültürel alanlar, dönemler, mimariler veya gruplar ne olursa olsun, insan toplumlarının incelenmesinin temel bir nesnesidir.

Sosyal ve beşeri bilimlerin disiplinlerinin çoğu mantıksal olarak habitatla ilgileniyorsa, bu terimin kullanımı kesin olmaktan uzaktır. Çalışma ve somut araştırma kavramı, kavramı veya nesnesi olarak habitat, doğası gereği çok anlamlıdır. Genellikle konut, mesken veya yaşam ortamı ile eşanlamlı olarak kullanılır.

Daha ayrıntılı bir tanım ; habitatı yararlı nesnelerin, topluluk ve özelin dengeli bir toplamı, herkesin yaşamının doğal gelişimi için uyumlu bir çerçeve, bireysel ve kolektif umutların tam anlamıyla gerçekleştirilmesine olanak tanıyan bir ortam olarak tanımlanır.

 

Yaşadığımız alan bu ihtiyaçları nasıl karşılıyor?

 Habitat oluşması için sıcaklık, iklim, doğal koşullar ve canlının yaşam koşullarına uygunluğu son derece önemlidir. Taş bir zemin kaplumbağa için çok iyi bir zemin olabilir ancak bu taş zemin çöl sıcağında sıcak ise kaplumbağa için bu zemin pek uygun olmayacaktır. Bahse girerim ki hiç birimiz su altında yaşayan kedi veya köpek görmedik. Çünkü bazı habitatlar bazı canlıların yaşam alanı için uygun değildir.