Habitat nedir bilir misin?

Habitat, bir bitki veya hayvanın doğal olarak yaşadığı ve büyüdüğü alandır. Habitatlar, tıpkı eviniz gibi, sakinlerinin hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu yiyecek, su ve barınağı sağlayarak yaşamı destekler. Dünya üzerinde birçok farklı yaşam alanı bulunabilir. Her habitat, o ortama özgü çeşitli bitki ve hayvanlara ev sahipliği yapar. Habitat hayatta kalmak için hayati öneme sahiptir. Bir habitatın üç temel bölümü şunlardır: yiyecek, su ve barınak.

Yaşam alanınız bu temel ihtiyaçları nasıl sağlıyor?

Habitatı, bir bitki veya hayvanın yaşadığı topluluktaki özel bir yer olarak düşünebilirsiniz. Ekosistem, birlikte çalışan canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu topluluktur. Bir ekosistem temel olarak hayvanın yaşadığı mahalledir. Habitat, hayvanın o mahalledeki adresidir. Bazı hayvanlar birden fazla habitatta yaşayabilir. Diğer hayvanlar belirli habitatlarla sınırlıdır. Örneğin, geyik habitatı gri sincap alışkanlığından daha spesifiktir. Bahse girerim bazılarınız yaşadığınız yerde geyik görür, ama birçoğunuz mahallenizde gri sincaplar görürsünüz.